ادویه و مصلحات

 ادویه و مصلحات

ادویه ها و مصلحات غذایی


آویشن شیرازی 50 گرمی
بهارنارنج 75 گرمی
تخم بارهنگ 240 گرمی
تخم بالنگو 250 گرمی
تخم خرفه 200 گرمی

تخم خرفه 200 گرمی

..

550,000ریال

تخم رازیانه 200 گرمی
تخم زنیان 200 گرمی

تخم زنیان 200 گرمی

..

160,000ریال

تخم شربتی 200 گرمی

تخم شربتی 200 گرمی

..

260,000ریال

تخم شنبلیله 250 گرمی
تخم گشنیز 150 گرمی
ترخینه 500 گرمی

ترخینه 500 گرمی

..

190,000ریال

خاکشیر 200 گرمی

خاکشیر 200 گرمی

..

600,000ریال

زرشک 200 گرمی

زرشک 200 گرمی

..

280,000ریال

زعفران طبیعی نیم مثقالی
زعفران طبیعی یک مثقالی
نمایش 1 تا 15 از 36 (3 صفحه)