شیره و عسل

 شیره و عسل

شیره های خوراکی سودمند


سه شیره 1000 گرمی

سه شیره 1000 گرمی

ترکیب مغذی و لذیذ از سه شیره انگور، خرما و انجیرطبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درج..

700,000ریال

سه شیره 500 گرمی

سه شیره 500 گرمی

ترکیب مغذی و لذیذ از سه شیره انگور، خرما و انجیرطبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درج..

0ریال

شیره انجیر 1000 گرمی

شیره انجیر 1000 گرمی

طبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درجه یک در تولید شیره انجیر..

770,000ریال

شیره انجیر 500 گرمی

شیره انجیر 500 گرمی

طبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درجه یک در تولید شیره انجیر..

0ریال

شیره انگور روستایی 1000 گرمی
شیره انگور روستایی 500 گرمی
شیره انگور سفید 400 گرمی
شیره انگور سنتی 1000 گرمی

شیره انگور سنتی 1000 گرمی

طبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درجه یک در تولید شیره انگور..

670,000ریال

شیره انگور سنتی 500 گرمی

شیره انگور سنتی 500 گرمی

طبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درجه یک در تولید شیره انگور..

360,000ریال

شیره انگور کوهی 650 گرمی
شیره خرما 1000 گرمی

شیره خرما 1000 گرمی

طبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درجه یک در تولید شیره خرما..

540,000ریال

شیره خرما 500 گرمی

شیره خرما 500 گرمی

طبخ شده در ظرف مسی قلع شدهاستفاده از میوه سالم و درجه یک در تولید شیره خرما..

290,000ریال

عسل چند گیاه 1000 گرم

عسل چند گیاه 1000 گرم

..

1,900,000ریال

عسل چند گیاه 500 گرم

عسل چند گیاه 500 گرم

عسل طبیعی دیابتی..

970,000ریال

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)